minefields.info

Minefields.info je mobilna aplikacija koju smo razvili kako bismo upozorili korisnike da se približavaju minski sumnjivom području. Prepoznali smo problem s kojim ljudi koji žive u blizini područja za koje se sumnja da su minirana, ali i planinara, šumara, GSS-a, vatrogasaca i svih ostalih koji se kreću u blizini minsko sumnjivih područja. Aplikacija javlja zvučne i vizualne signale ako se korisnik približi na manje od 50m, kao i niz dodatnih upozorenja ako dođe na rub minski sumnjivog područja. U slučaju da korisnik unatoč upozorenjim uđe u minski sumnjivo područje, aplikacija mu uz obavijest daje mogućnost poziva u pomoć nadležnoj službi, te u pozadini šalje točnu lokaciju korisnika. U aplikaciji postoji opcija prijave nepoznatog eksplozivnog sredstva koje se ne nalazi unutar označenog minski sumnjivog područja. Aplikacija nudi kratku edukaciju odnosno popis eksplozivnih predmeta koje se mogu pronaći u prirodi, u svrhu edukacije i sigurnosti građana. Aplikacija ima opciju za promjenu zemlje u kojoj se korisnik nalazi, na taj način jedna aplikacija osigurava cijeli svijet. Aplikaciju je izradila agencija Bounty a nadogradnju i održavanje je preuzela tvrtka Free Mondo.
Aplikacije je proglašena za najbolju inovaciju u globalnoj sigurnosti 2019. godine od strane GCSP.

http://minefields.info
Minefields.info
Minefields.info
Minefields.info
Minefields.info